Голова Вінницької РДА

                 

         ЛУЦЕНКО Євгеній Васильович

Пошук по сайту

Анонси подій

Архів новин

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
12948875
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
Цього місяця
Попередній місяць
Весь час
11120
12329
11120
12844104
225573
367123
12948875

Ваш IP: 3.239.51.78
18 січня 2021 16:26

Положення про апарат райдержадміністрації

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 травня 2018 року  № 310

Про затвердження Положення про апарат районної

державної адміністрації

          Відповідно до статей 41, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм.Києві та Севастополі державних адміністрацій»:

 1. Затвердити Положення про апарат районної державної адміністрації, що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.11.2010 року № 1381 «Про затвердження Положення про апарат районної державної адміністрації».
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Орловську О.Л.

 

Голова районної державної

          адміністрації                                                                        М.І.ДЕМЧЕНКО

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 10.05.2018 року № 310

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат районної державної адміністрації

 

 1. Апарат районної державної адміністрації (далі – Апарат) є організаційно-поєднаною сукупністю структурних підрозділів і посад, що забезпечує здійснення районною державною адміністрацією повноважень, встановлених актами законодавства.
 2. Апарат утворюється головою районної державної адміністрації, який визначає його структуру та затверджує Положення.
 3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, регламентом районної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами керівника апарату районної державної адміністрації та цим Положенням.
 4. Основними завданнями Апарату є:

4.1.Здійснення правового, кадрового, організаційного, інформаційно-аналітичного, методичного, та матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

4.2.Документування управлінської діяльності та організації роботи з документами, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів.

4.3.Перевірка виконання законодавчих та нормативно-правових актів, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

4.4. Перевірка виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, здійснення аналізу роботи цих органів, надання їм практичної та методичної допомоги.

 1. Порядок здійснення Апаратом своїх повноважень визначається регламентом районної державної адміністрації, Інструкцією з діловодства районної державної адміністрації, відповідними положеннями про структурні підрозділи Апарату, посадовими інструкціями його працівників. Робота Апарату та його структурних підрозділів планується у порядку, що встановлений регламентом районної державної адміністрації.

 6.Апарат очолює керівник, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, може мати заступника, який призначається на посаду в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

 1. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 2. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

8.1.Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та наказів керівника Апарату. За дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень та за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації проекти наказів з основної і адміністративно-господарської діяльності, з кадрових та інших питань. Подає нормативно-правові акти голови районної державної адміністрації на державну реєстрацію до відповідного органу юстиції та забезпечує їх оприлюднення.

8.2. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації дотримання чинного законодавства та виконання указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації в структурних підрозділах районної державної адміністрації; вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та  надає практичну допомогу у її поліпшенні; забезпечує взаємодію керівництва районної державної адміністрації з структурними підрозділами.

8.3.Опрацьовує документи, що надходять до Апарату районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти резолюцій голови, першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

8.4.Аналізує спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації соціально-економічний і суспільно-політичний стан в районі, розробляє та подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення.

8.5.На основі  пропозицій  заступників голови районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації готує і подає на розгляд голови районної державної адміністрації проекти планів роботи та інших заходів.

8.6.Здійснює організаційне забезпечення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться за участю голови районної державної адміністрації та його заступників.

8.7. Веде облік кадрів, формує і організовує роботу з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю, за станом управління персоналом в Апараті та  структурних підрозділах районної державної адміністрації.

8.8.Організовує особистий прийом громадян і розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, надає їм допомогу в організації цієї роботи.

8.9.Забезпечує ведення діловодства із застосуванням сучасних автоматизованих систем як звичайного, так і з грифами обмеженого доступу в Апараті. Здійснює контроль за виконанням документів в районної державної адміністрації, їх зберігання та передачу до архівного відділу районної державної адміністрації. Перевіряє стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

8.10. Здійснює оперативне доведення до виконавців розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, інших службових документів.

8.11. За дорученням голови районної державної адміністрації перевіряє діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, надає їм методичну та практичну допомогу, узагальнює та поширює передові форми і методи їх роботи.

8.12. Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами установами та організаціями.

8.13.Аналізує розпорядження та накази  керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, рішення виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування  з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

8.14.Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим нормативно-правовим актам.

8.15.Готує проекти подань голови районної державної адміністрації до обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації  про звільнення, призначення та відповідність займаним посадам керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

8.16.Готує проекти подань голови районної державної адміністрації до власників підприємств, установ, організацій чи уповноважених ними осіб про притягнення до відповідальності їх керівників в разі порушення ними чинного законодавства.

8.17.Готує матеріали щодо відзначення колективів підприємств, організацій, установ, закладів, їх працівників та жителів району державними нагородами та відзнаками районної державної адміністрації та районної ради.

8.18.Організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації та його заступників.

8.19.Забезпечує впровадження в районній державній адміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації.

8.20.Забезпечує дотримання секретності і службової таємниці, здійснює контроль за додержанням законодавства з цих питань.

8.21. Здійснює організаційну підтримку відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації, забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань ведення Державного реєстру виборців.

8.22.Організовує в установленому чинним законодавством порядку контроль за матеріально-технічним забезпеченням організації і проведення виборів та референдумів.

8.23.Налагоджує та підтримує зв'язки районної державної адміністрації з органами державної влади інших районів  та країн, забезпечує організацію перебування  в  районі зарубіжних делегацій, а також делегацій  району за кордоном.

8.24.Веде статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

8.25.Забезпечує функціонування системи управління якістю в апараті районної державної адміністрації та її постійне удосконалення. Сприяє розробленню та запровадженню системи управління якістю в структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування.

8.26.Готує проекти документів щодо чисельності, структури і фонду оплати праці працівників районної державної адміністрації.

8.27.Веде облік забезпеченості структурних підрозділів районної державної адміністрації приміщеннями, транспортними засобами, відповідним обладнанням та вносить пропозиції з цих питань голові районної державної адміністрації.

8.28.Здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності працівників апарату районної державної адміністрації. Вирішує в установленому порядку питання соціального захисту працівників Апарату.

8.29.Виконує за дорученням голови районної державної адміністрації інші функції, передбачені чинним законодавством.

 1. Апарат має право:

9.1.В процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіяти із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

9.2.Залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ,  організацій, представників  громадськості (за погодженням з їхніми керівниками) до здійснення  перевірок з питань, що входять до їх компетенції та підготовки відповідних матеріалів.

9.3.Запрошувати в установленому порядку інформацію, статистичні дані та інші матеріали від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної статистики.

9.4. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи Апарату та вирішення інших питань в Апараті можуть створюватися ради і комісії.

 1. Керівник Апарату:

10.1.Організовує роботу Апарату, несе  персональну відповідальність за виконання покладених на Апарат завдань, визначає ступінь відповідальності працівників.

10.2.Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Апараті та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

10.3.Контролює дотримання вимог регламенту районної державної адміністрації та  інших документів, що регулюють організацію роботи Апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

10.4.Забезпечує своєчасну та якісну підготовку проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, інших службових документів та матеріалів з питань, що належать до компетенції Апарату.

10.5.Забезпечує доведення документів центральних і місцевих органів влади, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації до виконавців.

10.6.Координує роботу відділів, секторів, спеціалістів апарату, забезпечує їх взаємодію із структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами  органів місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції апарату.

10.7.Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо розподілу обов'язків між головою та його заступниками.

10.8.Відповідає за ведення діловодства, організацію та забезпечення режиму секретності, правил роботи з таємними документами, за стан обліку та звітності в Апараті.

10.9. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

10.10.Видає накази з питань, які належать до його компетенції, що є обов'язковими для виконання працівниками Апарату, несе персональну відповідальність за правомірність прийнятих рішень, організовує і контролює їх виконання.

10.11.Здійснює контроль за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання Апарату, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання.

10.12.Контролює в межах своєї компетенції дотримання керівниками структурних підрозділів та працівниками Апарату вимог законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про  запобігання корупції».

10.13.Координує роботу щодо організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

10.15.Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою  районної державної адміністрації.

11.У разі відсутності керівника апарату, його обов'язки виконує заступник керівника апарату – начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації.

12.Працівники відділів та секторів Апарату здійснюють свої повноваження на підставі посадових інструкцій, які затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації.

 1. Керівники та інші працівники структурних підрозділів Апарату призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації у порядку, встановленому Законами України та положеннями про ці підрозділи. 
 2. Працівники Апарату зобов’язані дотримуватися етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього службового розпорядку, сумлінно та вчасно виконувати свої посадові обов’язки.

 

___________________________

Вінницька районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Вінницької райдержадміністрації www.vinrda.gov.ua.